słuchaj płyty tvrdohlavá
koncerty 2024

Helena Vondráčková | Oficiální internetové stránky

Kouzlo Vánoc

8. - 19. września 2014
The Holly and the Ivy
Muzyka: britská lidová
Tekst: Luboš Nečas
Chór: Jana Zenáhlíková
3:34

Ona:Už zvolna se k nám snáší,
už tančí v povětří,
sněží do věží bílé pápěří,
malé vločky sváteční.

Všude kolem sálá láska,
ze všech duší příměří,
ten, kdo nevěří, snáz uvěří
v tiché kouzlo vánoční.

Dnes po špičkách k nám vstoupil,
byl z nebe seslán k nám
boží Štědrý den,
v něm veleben,
kdo má srdce dokořán.

All:   Spolu s ním ten příběh dávný,
také shůry požehnán,
z lásky bezedné,
tam v Betlémě,
narodil se Kristus Pán.

Ona:Už od časného rána
je z dětských očí znát
velké těšení,
než se sešeří
a než zvonek zacinká.

Zlatý kočár městem cválá
v pohádkových závějích,
v jeho rolničkách
i v písničkách
kouzlo Vánoc krásně zní.

Dnes po špičkách k nám vstoupil,
byl z nebe seslán k nám
boží Štědrý den,
v něm veleben,
kdo má srdce dokořán.

All:   Je čas zázraků a přání,
čas pro vzácná setkání,
kdy se povídá,
nebo do ticha
libé tóny varhan zní.

Ona:Už od časného rána
je z dětských očí znát
velké těšení,
než se sešeří
a než zvonek zacinká.

All:   Zlatý kočár městem cválá
v pohádkových závějích,
v jeho rolničkách
i v písničkách
kouzlo Vánoc krásně zní.

Ona:Dnes každý z nás se vrátí
zpět do vzpomínek svých,
zpátky do dětství,
na to rozcestí,
kde se téměř všechno smí.

Je čas zázraků a přání,Sbor: zázraků a přání,
čas pro vzácná setkání,vzácná setkání,
kdy se povídá,
nebo do ticha
All:   libé tóny varhan zní.

Ona:Všude kolem sálá láska,Sbor: kolem sálá láska,
ze všech duší příměří,duší příměří,
ten, kdo nevěří, dnes uvěří
All:   v tiché kouzlo vánoční.

Wydany

Helena DNES
Kouzlo Vánoc