listen to cd tvrdohlavá
concerts 2024

Helena Vondráčková | Oficiální internetové stránky

Jak delfín

June - August 1987
Music by: Zdeněk Zdeněk
Lyrics by: Zdeněk Borovec
3:39


Jak delfín chci plout
krásně volná, zbavená pout
a hříčkou vln se stát,
co se jen v dáli zatřpytí,
před sebou prostor bez břehů
vlnobití.

Jak delfín chci plout,
hnout se z mělčin, miluju proud!
To stříbro vln mi přej,
ať se ho krásně nalokám.
A jestli chceš, tak smíš mi psát
neznámo kam ...

Tak volná plout chci já,
tak volná, jak se jen dá,
co nejdál proud mě má nýst
od těch míst,
kdes mě rád měl, míval ...

Jak delfín chci plout,
co nejdřív zapomenout ...

Tak volná plout chci já,
tak volná, jak se jen dá,
co nejdál proud mě má nýst
od těch míst,
kdes mě rád měl, míval ...

Jak delfín chci plout,
co nejdřív zapomenout,
žes býval.

Released on

Diamantová kolekce
Kolekce Heleny Vondráčkové 15 - Skandál
Skandál