listen to cd tvrdohlavá
concerts 2024

Helena Vondráčková | Oficiální internetové stránky

Déšť je pláč

February 25, 1969
Rain and Tears
Music by: Vangelis Papathanassiou and Boris Bergmann
Lyrics by: Zdeněk Rytíř
3:12


Déšť je pláč,
já v něm sním.
Pojď ven,
pojď sám
a seznámím tě s ním.

Déšť je pláč,
přítel můj.
Pojď ven,
pojď sám
a tiše chvíli stůj.

Vztáhni svou dlaň
mu vstříc.
Déšť ruce své ti dává.

Déšť je pláč
májový.
Dal nám pár slz
a kam šel, Pán Bůh ví.

Od očí všech
má klíč.
Zamkne je a je pryč.

Pláč je déšť
toulavý.
Kdo ví, kdy zas
se náhle objeví?

Déšť je pláč,
já v něm sním.
Pojď ven,
pojď sám
a seznámím tě s ním.

Déšť je pláč,
přítel můj.
Pojď ven,
pojď sám
a tiše chvíli stůj.

Nánáná....

Released on

Golden Kids: Micro-Magic-Circus
Micro-Magic-Circus [Golden Kids]
Micro-Magic-Circus [plánovaný; Golden Kids]