hör auf das cd tvrdohlavá
konzerte 2021

Helena Vondráčková | Oficiální internetové stránky

Michal David: 50 - Mejdan roku

1. November 2010
Cleopatra Musical & Popron Music
Michal David: 50 - Mejdan roku

2CD 55123-2

Live záznam z O2 areny.