hör auf das cd tvrdohlavá
konzerte 2024

Helena Vondráčková | Oficiální internetové stránky

Směs českých a moravských koled

1995
9:22
 • 1)  Štědrý večer nastal
  Musik: lidová
  Text: lidová
 • 2)  Já bych rád k Betlému
  Musik: lidová
  Text: lidová
 • 3)  Byla cesta, byla ušlapaná
  Musik: lidová
  Text: lidová
 • 4)  Pásli ovce Valaši
  Musik: lidová
  Text: lidová
 • 5)  Kristus Pán se narodil
  Musik: lidová
  Text: lidová
 • 6)  Nesem vám noviny
  Musik: lidová
  Text: lidová
 • 7)  Narodil se Kristus Pán
  Musik: lidová
  Text: lidová

Štědrej večer nastal.
Štědrej večer nastal, koledy přichystal,
koledy přichystal.
Štědrej večer nastal, koledy přichystal,
koledy přichystal.

Paní mámo vstaňte.
Paní mámo vstaňte, koledu nám dejte,
koledu nám dejte.
Paní mámo vstaňte, koledu nám dejte,
koledu nám dejte.

Ráda bych k Betlému,
k Ježíšku malému.
Mám doma křepeličku
a pěknou žežuličku,
ty mu vodvedu.

Bude žežulička
výražet Ježíška,
u hlavičky jeho sedávat,
líbezně mu bude kukávat,
ku ku ku
ku ku ku
zdráv budiž Ježíšku.

Byla cesta, byla ušlapaná,
byla cesta, byla ušlapaná,
kdo ju šlapal, kdo ju šlapal,
matka Krista Pána,
kdo ju šlapal, kdo ju šlapal,
matka Krista Pána.

Postřehla ju tam svatá Alžběta,
postřehla ju tam svatá Alžběta.
Kam ty kráčíš, kam ty kráčíš,
sestřičko má milá?
Kam ty kráčíš, kam ty kráčíš,
sestřičko má milá?

Kráčím, sestro, kráčím do kostela,
kráčím, sestro, kráčím do kostela,
poslúchat mše, poslúchat mše
svatého Nešpora,
poslúchat mše, poslúchat mše
svatého Nešpora.

Pásli ovce valaši
pri betlémskom salaši,
hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom.

Anděl se jim ukázal,
do Betléma jít kázal,
hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom.

Vstaňte hore a choďte,
pána Krista najdete,
hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom.

Kristus pán se narodil,
Kristus pán se narodil,
po koledičce chodil,
po koledičce chodil.

Chodil po ní celý den,
chodil po ní celý den,
chodil po ní celú noc,
chodil po ní celú noc.

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně,
slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte.

Slyšte je pilně a neomylně,
slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte.

Andělé v oblacích prozpěvují,
narození páně ohlašují,
že jest narozen, v jeslích položen,
že jest narozen, v jeslích položen,
oznamují.

Že jest narozen, v jeslích položen,
že jest narozen, v jeslích položen,
oznamují.

Narodil se Kristus pán,
veselme se,
z růže kvítek vykvet nám,
radujme se.

Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Veröffentlicht am

Vánoce s Helenou <!-- 25.výročí -->
Vánoce s Helenou [reedice]
Vánoce s Helenou [sada]
Vánoce s Helenou