poslechněte si cd tvrdohlavá
koncerty 2024

Helena Vondráčková | Oficiální internetové stránky

Čekal jsi víc

28. června - 5. srpna 2020
Hudba: Lucia Šoralová
Text: Lucia Šoralová
3:21

Nemám víc, nežli nabízím ti.
Nemám víc, než co k tobě cítím.
Nejvíc mívám, když všechno ztrácím.
Jednou chci bejt už tvá.

Říkám všechno, co slyším ráda.
Cítím tvůj dotek, a přesto strádám.
Žízníš se ve mně, noc je mladá.
Jednou chci bejt už tvá.

Čekal jsi víc, víc než se žádá (čekal víc než já)
já nemám nic, víc co ti dát. (víc než měl, víc než měl)
Ztratil jsi klíč, ta noc byla zrádná. (ááá ááá jééé jééé)
I měsíc zhas, když šel kolem nás. (áá áá ááá)

Nemám víc, nežli nabízím ti.
Nemám víc, než co k tobě cítím.
Nejvíc mívám, když všechno ztrácím.
Jednou chci bejt už tvá.

Čekal jsi víc, víc než se žádá (čekal víc než já)
já nemám nic, víc co ti dát. (víc než měl, víc než měl)
Ztratil jsi klíč, ta noc byla zrádná. (ááá ááá jééé jééé)
I měsíc zhas, když šel kolem nás. (áá áá ááá)

Čekal jsi víc, než se žádá. (čekal víc než já)
Já nemám nic víc, co ti dát. (víc než měl, víc než měl)
Už nečekám, já měla tě ráda. (ááá ááá jééé jééé)
Teď už jsem svá, cos chtěl sis vzal. (áá áá ááá)

Víc než než se žádá
čekals víc než můžu dát
víc než než se žádá
tuhle hru já nechci hrát

Víc než než se žádá
čekals víc než můžu dát
víc než než se žádá
tuhle hru já nechci hrát

Čekal jsi víc, víc než se žádá (čekal víc než já) )
já nemám nic, víc co ti dát. (víc než měl, víc než měl)
Ztratil jsi klíč, ta noc byla zrádná. (ááá ááá jééé jééé)
I měsíc zhas, když šel kolem nás. (áá áá ááá)

Čekal jsi víc, než se žádá. (čekal víc než já)
Já nemám nic víc, co ti dát. (víc než měl, víc než měl)
Už nečekám, já měla tě ráda. (ááá ááá jééé jééé)
Teď už jsem svá, cos chtěl sis vzal. (áá áá ááá)

Najdete na

Tvrdohlavá