poslechněte si cd tvrdohlavá
koncerty 2024

Helena Vondráčková | Oficiální internetové stránky

Já můj bože, tebe vzývám

květen 2017
Hudba: Michal David
Text: Lou Fanánek Hagen
3:24

z muzikálu Muž se železnou maskou

Jak se dozvídám
dítě kdesi mám
nezemřel, můj druhý syn, teď vím

Bože, odpusť té
matce proklaté
jíž opustil cit silný, mateřský

Kde teď může být
to Bůh snad pouze ví
já nešťastná, tak toužím pravdu znát

Já, můj Bože tebe, vzývám
dej, kéž syna zpátky mám
tedy dál já s nadějí se dívám
tam k nebesům, ty rozhodni to sám.

Ludvík, jenž je král
si málo ze mně vzal,
je marnivý a lid jej nesnáší.

Ten druhý, zač by stál
šanci nedostal
to dokázat, byl shledán nesnází.

A dvorskou intrikou
jíž začli mocní kout
byl odstraněn, než stačil sílu brát.

Já, můj Bože tebe, vzývám
dej, kéž syna zpátky mám
Tedy dál já s nadějí se dívám
tam k nebesům, ty rozhodni to sám.

Já, můj Bože tebe, vzývám
dej, kéž syna zpátky mám.
Tedy dál já k nebesům se dívám
ať posoudíš to, Bože můj
ty sám

Najdete na

Muž se železnou maskou
Diamantová kolekce