poslechněte si cd tvrdohlavá
koncerty 2024

Helena Vondráčková | Oficiální internetové stránky

Vánoční   duet

8. - 19. září 2014
The Christmas Song
Hudba: Robert Wells a Melvin Howard Tormé
Text: Zdeněk Borovec
Zpívá Helena a Ondřej Brzobohatý
3:35


sólová verze

Advent zapřáh koně do saní,
rybník zasklil v noci mráz.
Prochladlí,
v šálech zachumlaní,
však předzvěst Vánoc hřeje nás.

Zas je tu ten čas,
zas hodující zasednou,
v nouzi soused vyjde vstříc.
Zvláštní čas,
kdy se zdá najednou,
že těch, z nimž blízko máš,
je víc.

Jsme dětmi dál i po rocích,
zas je tu s námi sen
o bílých vánocích
i v našich koledách
zní, jak se zdá,
ten věčný návrat k jesličkám,
ke hvězdám.

Co přát mám prvňáčkům
dnes dospělým,
snad kéž jen sníh by napadal,
ať vánoce tvé s lametou, se jmelím
stejně bílé jsou dál.

Co přát mám prvňáčkům
dnes dospělým,
snad kéž jen sníh by napadal,
ať Vánoce tvé s lametou, se jmelím
stejně bílé,
stále stejně bílé,
stejně bílé,
jsou dál.

duet

Ona: Advent zapřáh koně do saní,
rybník zasklil v noci mráz.
Prochladlí,
v šálech zachumlaní,
však předzvěst Vánoc hřeje nás.

On:   Zas je tu ten čas,
zas hodující zasednou,
v nouzi soused vyjde vstříc.
Zvláštní čas,
kdy se zdá najednou,
že těch, k nimž blízko máš,
je víc.

Ona: Jsme dětmi dálOn: dětmi dál
i po rocích,i po rocích,
zas je tu s námi sen
o bílých Vánocích.
Oba: I v našich koledách
zní, jak se zdá,
ten věčný návrat k jesličkám,
ke hvězdám.

Co jenom přát mám prvňáčkům
dnes dospělým?
Ona: Snad kéž jen sníh by napadal,
Oba: ať Vánoce tvé s lametou, se jmelím
stejně bílé jsou dál.

On:   I v našich koledáchOna: koledách
zní, jak se zdá,zní, jak se zdá,
ten věčný
Oba: návrat k jesličkám,
On:   ke hvězdám,ke hvězdám.

Co přát mám prvňáčkůmOna: Co jen přát?
dnes dospělým?
Ona: Snad kéž jen sníh by napadal,
Oba: ať Vánoce tvé s lametou, se jmelím
On:   stejně bílé,
Ona: stále stejně bílé,
Oba: stejně bílé,
jsou dál.

Najdete na

Helena DNES
Kouzlo Vánoc

    Další nahrávky této písně