poslechněte si cd tvrdohlavá
koncerty 2024

Helena Vondráčková | Oficiální internetové stránky

Zpívání   live 08

21. prosince 2008
Blue Bayou
Hudba: Roy Orbison a Joe Melson
Text: Eduard Pergner
Zpívá Helena a Jitka Zelenková
4:07

Zas cítím se
bezbrannou, nahou,
skleněný lustr
už zhas,
jsem tu jen já,
můj tichý hlas,
mé zpívání.

Na něm nejvíc
mi záleží.
Teď musím si
světla zhasnout,
já nejsem tou
dívkou krásnou
k dívání.

Na scénu vstupujíc
nechci nic,
jen zpívání.
A pak si věřím,
věřím vám
i svému zpívání.

A tak střepina,
která pálí mě
a zvroucňuje můj hlas,
ať se stane něčím,
co pálí vás též,
co zasáhlo vás.

Když vcházím k vám
nemám dech,
jako bych šla
po schodech
a pak cítím, jak
trému ztrácím
zpíváním.

A pak mi jde
úsměv sám,
je to štěstí,
to není křeč,
nacházím jen
společnou řeč
v mém zpívání.

/Naprosto propadlá
tomu svému
zpívání.
Ctižádostivá
které zbývá
už jen zpívání./

V něm lze nacházet
všechnu zázračnost,
zármutek i pád,
co je krásnějšího
nežli písní
kousek nálady dát.

A tak střepina,
která pálí mě
a zvroucňuje můj hlas,
ať se stane něčím,
co pálí vás též,
co zasáhlo vás.

Chci k vám mluvit řečí,
kterou skýtá
jen zpívání.

Najdete na

Diamantová kolekce
Helena Live

    Další nahrávky této písně