poslechněte si cd tvrdohlavá
koncerty 2024

Helena Vondráčková | Oficiální internetové stránky

Jak delfín

červen - srpen 1987
Hudba: Zdeněk Zdeněk
Text: Zdeněk Borovec
3:39


Jak delfín chci plout
krásně volná, zbavená pout
a hříčkou vln se stát,
co se jen v dáli zatřpytí,
před sebou prostor bez břehů
vlnobití.

Jak delfín chci plout,
hnout se z mělčin, miluju proud!
To stříbro vln mi přej,
ať se ho krásně nalokám.
A jestli chceš, tak smíš mi psát
neznámo kam ...

Tak volná plout chci já,
tak volná, jak se jen dá,
co nejdál proud mě má nýst
od těch míst,
kdes mě rád měl, míval ...

Jak delfín chci plout,
co nejdřív zapomenout ...

Tak volná plout chci já,
tak volná, jak se jen dá,
co nejdál proud mě má nýst
od těch míst,
kdes mě rád měl, míval ...

Jak delfín chci plout,
co nejdřív zapomenout,
žes býval.

Najdete na

Diamantová kolekce
Kolekce Heleny Vondráčkové 15 - Skandál
Skandál