poslechněte si cd tvrdohlavá
koncerty 2024

Helena Vondráčková | Oficiální internetové stránky

Kes, kes

březen - 12. července 1979
Hudba: Jiří Vondráček
Text: Zdeněk Borovec
3:45

Malá poštolka mávla křídlem,
smích vzduchem se třás.
Kluk přiložil k ústem dlaň
a volal: Hej, přeleť hráz,
přeleť stáj,
i dvůr i lán a vlaj,
leť dál
až k mléčné dráze v dáli.

Kes Kes
Kes Kes křídly mávni
Kes Kes

Kes Kes
Kes Kes křídly mávni
Kes Kes

Jen tak jako by draka pouštěl,
kluk v nebi se zhlíd.
Svou čepicí máchnul pak
a volal: Máš lovcem být,
zatnout spár
a rvát a žít let pár,
leť výš
a dál než já kdy můžu.

Kes Kes
Kes Kes křídly mávni
Kes Kes

Kes Kes
Kes Kes křídly mávni
Kes Kes

Bod se na nebi málem ztrácel.
kluk zůstal tu sám.
Stín prázdnoty svíral v pěst
a volal: Hej, kde tě mám,
sestro má,
co stáj, co dvůr, co já?
Jsem sám,
ty v mléčné dráze v dáli.

Kes Kes
Kes Kes křídly mávni
Kes Kes

Kes Kes
Kes Kes křídly mávni
Kes Kes

Kéž by tě vítr dnes
přes hory tůň i jez
k domovu zpátky nes,
máš tu svou stáj i les.
Kes!

Malá poštolka mávla křídlem,
kluk začal smát.
Bos běžel jí náspem vstříc
a volal: Dík tisíckrát,
přilétáš
a svět je čí? Je náš!
Leť blíž,
ať smím tvá křídla bránit.

Kes Kes
Kes Kes křídly mávni
Kes Kes

Kes Kes
Kes Kes křídly mávni
Kes Kes

Kes Kes
Kes Kes křídly mávni
Kes Kes

Kes Kes
Kes Kes křídly mávni
Kes Kes ...

Najdete na

Kolekce Heleny Vondráčkové 9 - Paprsky / Múzy
Múzy

    Související odkazy: