poslechněte si cd tvrdohlavá
koncerty 2024

Helena Vondráčková | Oficiální internetové stránky

Bos jako já

30. dubna 1978
Hudba: Jan Malíř
Text: Oskar Petr
1:54


Bos jako já
stál v trávě, chtěl s ní růst.
Sám
v mých spáncích stál jak kůl
oštěpů.
Kousků plátna blues
láskou prodřených
měl dost než víc
a ze švů dech
nahým lítkům vášeň vdech.
Bos jako já.

Bos jako já
se toulal sem i dál.
Hráč,
jenž v nástrojích svých spal,
nedbal rad.
Dílky šedých kůr,
loupal z pařezů
a v kruzích rád vracel se zpět
ať už sto let nebo pět.
Bos jako já.

Najdete na

Diamantová kolekce
Kolekce Heleny Vondráčkové 9 - Paprsky / Múzy
Paprsky