poslechněte si cd tvrdohlavá
koncerty 2024

Helena Vondráčková | Oficiální internetové stránky

Vládce našich dní

4. listopadu 1968
What`s it Gonna Be
Hudba: Jerry Ragovoy a Mort Shuman
Text: Zdeněk Rytíř
2:09


Vládce našich dní,
/zlý, skoupý/
než se rozední,
/uloupí/
každý krásný den
a nám tu po něm zbyde jen
plačtivé ráno,
/ráno/
ráno.
/ráno/

Vládce našich dní,
/já prosím/
vrať mi jediný,
/já prosím/
jeden z těchto dní
a proto slib mi jen, že smím
a já ho koupím
/koupím/
a já ho koupím
/koupím/
a já ho koupím
/koupím/
a já ho koupím.

Za ten den dám ti vše, co mám,
možná i víc,
dám ti svůj pláč
a starý kánon zazpívám.

V dálce bubny zní,
/tam sídlí/
vládce našich dní
/tam sídlí/
jmenuje se čas,
má řídký vlas
a temný hlas,
závidí lásku,
/lásku/
naši lásku,
/lásku/
naši lásku vzal
a já jej prosím.

Za ten den dám ti vše, co mám,
možná i víc,
dám ti svůj pláč
a starý kánon zazpívám.

/Vládce našich dní,/
zlý, skoupý,
/vládce našich dní,/
krásné dny loupí,
/vládce našich dní,/
zlý, skoupý,
/vládce našich dní,/
krásné dny loupí,
/vládce našich dní…/

Najdete na

Diamantová kolekce
Kolekce Heleny Vondráčkové 3 - To se nikdo nedoví (1968-1969)