poslechněte si cd tvrdohlavá
koncerty 2024

Helena Vondráčková | Oficiální internetové stránky

Ten pátý

20. dubna 1967
Hudba: Mojmír Smékal
Text: Ivo Fischer
2:23


Pět mužů za mnou chodí,
pět mužů chce si mě vzít,
ten jeden jezdí lodí,
ten druhý v Praze má byt,
ten třetí má dva platy
a čtvrtý dostal řád.

A pátý a pátý,
ten jenom tak mě má rád
a pátý a pátý,
ten jenom tak mě má rád.
/ Ten pátý a pátý,
ten jenom tak tě má rád. /
A pátý a pátý,
ten jenom tak mě má rád.

Pět mužů dárky nosí,
já stojím jako ten sloup,
ten první škemrá a prosí,
ten druhý dočista zhloup,
ten třetí, lidi zlatý,
s tím čtvrtým se chce prát.

A pátý a pátý,
ten jenom tak mě má rád
a pátý a pátý,
ten jenom tak mě má rád.
/ A pátý a pátý,
ten jenom tak tě má rád. /
A pátý a pátý,
ten jenom tak mě má rád.

Pět mužů za mnou chodí,
já, věřte, na to mám zlost,
mít všeho moc, to škodí,
tak šla jsem na Karlův most,
a ty svý čtyry svatý,
jsem nechala tam stát.

Ten pátý, ten pátý,
ten jenom tak mě má rád,
ten pátý, ten pátý,
ten jenom tak mě má rád.

Najdete na

Diamantová kolekce
Kolekce Heleny Vondráčkové 2 - Podívej, kvete růže... (1964-1967)