poslechněte si cd tvrdohlavá
koncerty 2024

Helena Vondráčková | Oficiální internetové stránky

Prý mě má rád

6. října 1964
Somebody Loves Me
Hudba: George Gershwin
Text: Vladimír Dvořák
2:22


Prý po mně touží,
prý mě má rád,
můj nápadník neznámý.
Prý po mně touží,
teď jen ho znát,
kdo to je spát nedá mi.
Ač den co den si lámu hlavu, nemám zdání,
proč ten ctitel nedbá o setkání.
Prý po mně touží,
ach kéž ho znám,
dřív než se vdám.

Prý po mně touží,
prý mě má rád,
můj nápadník neznámý.
Prý po mně touží,
teď jen ho znát,
kdo to je spát nedá mi.
Ač den co den si lámu hlavu, nemám zdání,
proč ten ctitel nedbá o setkání.
Prý po mně touží,
ach kéž ho znám,
dřív než se vdám,
dřív než se vdám.

Najdete na

Kolekce Heleny Vondráčkové 1 - Ten, koho ráda mám (1964-1966)