Já bych rád k Betlému

Music by: lidová
Lyrics by: lidová

Ráda bych k Betlému,
k Ježíšku malému.
Mám doma křepeličku
a pěknou žežuličku,
ty mu vodvedu.

Bude žežulička
výražet Ježíška,
u hlavičky jeho sedávat,
líbezně mu bude kukávat,
ku ku ku
ku ku ku
zdráv budiž Ježíšku.

Part of

Subscribe to newsletter


Log in