Narodil se Kristus Pán

Musik: lidová
Text: lidová

Narodil se Kristus pán,
veselme se,
z růže kvítek vykvet nám,
radujme se.

Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Teil

Subscribe to newsletter


Log in