hör auf das cd dávno vím svý
konzerte 2018

Helena Vondráčková | Oficiální internetové stránky

Chci čekat dál

31. Oktober 1968
Musik: Jindřich Brabec
Text: Petr Rada
2:09


Zamčená jsem v cele kláštera,
v horké dlani svírám nedočkavý klíč.
V poledne či večer za šera,
snad přijde ten, kdo mi schází, odvede mě pryč.

Přišli už různí klíč mi sebrat z dlaní,
odemknout mé zámky,
ti bez pozvánky přišlí páni,
našli srdce pro ně zamčené,
mé rty pohrdáním sevřené,
k uším nešly věty řečené,
vždyť já chci čekat dál.

Zamčená jsem v cele kláštera,
v horké dlani svírám nedočkavý klíč.
V poledne či večer za šera,
snad přijde ten, kdo mi schází, odvede mě pryč,
snad přijde ten, kdo mi schází, odvede mě pryč,
snad přijde ten, kdo mi schází, odvede mě pryč.

Veröffentlicht am

Píseň pro Rudolfa III.
Kolekce Heleny Vondráčkové 3 - To se nikdo nedoví (1968-1969)