hör auf das cd tvrdohlavá
konzerte 2022

Helena Vondráčková | Oficiální internetové stránky

Informace pro fanoušky

7. Dezember 2011

Agentura MM Praha v zastoupení jednatele Martina Michala si dovoluje dát vyjímečně na vědomí všem fanouškům Heleny Vondráčkové úplné znění trestního oznámení, které bylo podáno u Policie ČR. Jedná se o trestní oznamení reagující na poslední články v bulvárních periodicích Rytmus Života a Pestrý Svět, kde byly opětovně uvedené smyšlené informace poškozující profesní pověst Heleny Vondráčkové.

Snahou Agentury MM Praha je zamezit dalšímu šíření nepravdivých informací a ukázat čtenářům zmíněných periodik, že za své peníze dostávají nekvalitní "zboží".

Cítí-li se některý z fanoušků Heleny Vondráčkové jmenovanými články nebo informacemi v nich poškozený, může se k trestnímu oznámení připojit. V takovém případě kontaktujte příslušné oddělení Policie ČR.

preview