poslechněte si cd tvrdohlavá
koncerty 2022

Helena Vondráčková | Oficiální internetové stránky

Kapky

2001
Hudba: Stano Šimor
Text: Roman Domin
3:59


Ptáci, bouře, léto v nás a déšť hřívu pohladí.
A na kůži mám vzkaz, je v obrazech mých.

Mám od času čas ve vlasech z písku
proud zářivých tras a hlas, který znám.
Jen tak, stojím jen tak, voda stéká po kapkách.
Hra světel zvířená, zas tváře v dlaních mám.

Ptáci, bouře, léto v nás a déšť hřívu pohladí.
A na kůži mám vzkaz, je v obrazech cínových.

Kousky dnů prsty je lámu.
Řádky snů, je tisíc žalmů.
Ráda mám, když mě svým kouzlem dobýváš.

Jsou signály v nás s barevnou touhou.
Znám místo i čas, tam já přejdu práh.
Sbírám kapky všech vět, smutek skrývám pod kabát.
Všem ptákům odpouštím, že křídla nepůjčí.

Ptáci, bouře, léto v nás a déšť hřívu pohladí.
A na kůži mám vzkaz, je v obrazech cínových.

Kousky dnů prsty je lámu.
Řádky snů, je tisíc žalmů.
Ráda mám, když mě svým kouzlem dobýváš.

Jsou rána bílá, svíčky zhasínám.
Z lásky sílu sbírám, v kapkách sem dopadá.

Jsem a nejsem, možná, že voda mě získává.
Já jsem a nejsem já, tak dávno mě zná.

Kousky dnů prsty je lámu.
Řádky snů, je tisíc žalmů.
Ráda mám, když mě svým kouzlem dobýváš.

Ptáci, bouře, léto v nás a déšť hřívu pohladí.
A na kůži mám vzkaz, je v obrazech cínových.

Kousky dnů prsty je lámu
Řádky snů, je tisíc žalmů...

Najdete na

2002