poslechněte si cd tvrdohlavá
koncerty 2023

Helena Vondráčková | Oficiální internetové stránky

Proč jenom, proč

1994
Hudba: Angelo Michajlov a Vítězslav Hádl
Text: Josef Hiršal
Zpívá Helena a Ladislav Navrátil
2:18

» z pohádky Baron Prášil

Ona: Jeho odměnili a mě zničili,
jak já k tomu přijdu?

Proč jenom, proč musela jsem
ve zlé chvíli podřídit se,
když mé srdce bolelo,
uposlechnout, co jiní nařídili,
když do manželství se mi nechtělo?
Popřejte sluchu mému vyznání,
dopřejte mi své politování.

On:   Nevím, co říci, líbezná má paní,
nevím, proč bych vás, drahá, litoval,
vždyť vaše krása před vším zlým vás chrání,
jste božská, věčná, utište svůj žal.

Ona: Krása je krutá, k čemu je mi platná?
Pomáhám jiným a sobě nemohu,
připadám si jako poutník z nenávratna,
když musím hrát svou smutnou úlohu,
co si mám počít? Na čem záleží?
Manželství je mi trudnou přítěží.

On:   Nevím, co říci, líbezná má paní,
nevím, proč bych vás, drahá, litoval,
vždyť vaše krása před vším zlým vás chrání,
jste božská, věčná, utište svůj žal.

Váš půvab pro vždy zajistí vám klid,
nesmrtelná, chci se vám poklonit.

Najdete na

Méďové a další písničky pro naše dětičky